Zrozum, o czym myślisz.

http://www.horyzontybezgranic.pl/inne/rowery-trojkolowe.html

Pojęcie depresji jest współcześnie tak powszechne, że nie budzi niczyjego zdziwienia czy ciekawości. Pomimo to osoby zmagające się z nią często nie wiedzą, jak powinny postępować. Dolegliwość, która potocznie kojarzona jest po prostu z obniżonym nastrojem, jest w rzeczywistości znacznie bardziej złożona.

www.2000000.pl

Co robić, jeśli istnieją podejrzenia, że zmagamy się z depresją? Najważniejsze jest podjęcie próby ustalenia w jasny sposób, co się dzieje. Postaraj się znaleźć choćby chwilę dla siebie i spróbować zrozumieć, co ci dolega. Zacznij obserwować, w jaki sposób twój nastrój zmienia się w ciągu dnia i jakie mogą być tego przyczyny. Naukowcy uważają, że cierpiący na depresję najgorzej funkcjonują o poranku. Wieczorem stają się aktywniejsi, a ich nastrój nieznacznie się poprawia.

Istotny jest także twój sposób myślenia. Chorzy zwykle wykazują skłonności do odczuwania ciągłego, niczym nieuzasadnionego poczucia winy. Osoby ze skłonnością do depresji często używają też sformułowań „muszę, powinienem, nie wolno mi”.

Zebranie i uporządkowanie szczegółowych informacji może być bardzo przydatne podczas wizyty u specjalisty. Pozwoli ci precyzyjnie określić, na czym polega twój problem.